התאונה התרחשה בכביש 4 צומת גברעם. הנאשם נכנס לצומת ופגע ברכב פרטי שנכנס לצומת .

הנאשם הואשם באי ציות לתמרור זכות קדימה ולגרימת חבלות של ממש . פעילות המשרד כללה כתיבת שאלות, והכנת עורך הדין לחקירת הבוחן המשטרתי  .

חוות הדעת סתרה את עובדות כתב האישום, לאחר חקירת הבוחן המשטרתי חזרה בה התביעה מכתב האישום והנאשם זוכה  מכל אשמה .