התאונה התרחשה בכביש 3 , צומת רבדים. הנהג נאשם בהפקרה וגרימת מוות ברשלנות בגינם היה צפוי למאסר עד 6 שנים. באמצעות כתיבת שאלות, הכנת עורך הדין לחקירת הבוחן המשטרתי, והכנת חוות דעת מקצועית – הנאשם הורשע במסגרת הסדר טיעון, ודינו נגזר ל- 8 חודשי מאסר בלבד.