נהג האוטובוס הואשם כי ביום 7 באוקטובר 2012 סמוך לשעה 5:45, בעודו נוהג את האוטובוס בת"א ברחוב הירקון מדרום לצפון. בהגיעו לצומת המרומזר עם רחוב גאולה, לא ציית לרמזור פגע ברכב מסחרי שהגיע מימינו. הרכב המסחרי נזרק לפינת הרחוב, פגע בהולך רגל שעמד בסמוך וגרם למותו.

הבסיס למסקנת הבוחן המשטרתי כי הנאשם לא ציית לרמזור, היה עד ראייה שטען כי הרכב המסחרי נכנס לצומת בירוק.

הנאשם טען כי הרמזורים לאורך רחוב הירקון פועלים בגל ירוק וכי עד לתאונה נסע באור ירוק.

בחינה מדוקדקת של טענת הנהג והשוואת נתונים מניסוי נסיעה עם אוטובוס שביצע ניר קוסטיקה לנתוני פענוח הטכוגרף של האוטובוס, העלו שהאוטובוס חייב להגיע לצומת באור ירוק. חרף גרסתו של עד הראייה, קיבל ביהמ"ש את חוות דעת שהגיש ניר קוסטיקה ועליה גם העיד ובסופו של יום החליט לזכות את הנהג מכל אשמה.

מתוך הכרעת הדין מיום 10.9.2015:

…" התביעה טענה כי הוכחת אשמתו של הנאשם מבוססת על עדויות עדי הראייה מטעמה, וכן על סתירות שנפלו בגרסת הנאשם. מניתוח עדויות עדי הראייה נפלו כשלים, סתירות, ספיקות ותהיות ….

על סמך מכלול הראיות שהובאו בפניי, איני סבורה כי ניתן לקבוע מעבר לספק סביר כי הנאשם נושא באחריות לגרימתה של התאונה הקטלנית." …

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + nine =

clear formSubmit