המקרה התרחש בצומת הרחובות ז'בוטינסקי/הילל יפה בחדרה.

הנהג הואשם בכך שבתאריך 10/01/2015, סמוך לשעה 19:00 נהג בטנדר מסחרי באופן רשלני ובכניסה לכיכר, פגע בהולכת רגל מבוגרת אשר חצתה במעבר חציה, וגרם למותה.

יש לציין כי כשמדובר בתאונה במעבר חציה, נהוג להטיל את האחריות המלאה על הנהג ולכן לא רבים הסיכויים לזיכוי.

יחד עם זאת, לאחר חקירה ממושכת ויסודית של בוחן התנועה המשטרתי על פי הנחיות ושאלות שהכין ניר קוסטיקה, וחוות דעתו המקצועית שעמדה במבחן בית המשפט, הוחלט לקבל את כל טיעוניו והנאשם זוכה.

מתוך הכרעת הדין מיום 26.9.2016:

" סבורה כי מקום בו כל החישובים מתבצעים על סמך נתונים מוערכים, כאשר בשינוי הקטן ביותר בכל נתון יש כדי להשליך על התוצאה וכאשר מרווח הסטיה בין תאונה נמנעת (כטענת המאשימה) לתאונה בלתי נמנעת, עומד על 2 קמ"ש ועל שברירי שניה (0.21 ש') של איחור בתגובה, אזי לא ניתן לבסס על החישובים הרשעה בפלילים ואין מנוס מלקבוע כי קיים ספק באשמתו של הנאשם ובאחריותו לתאונה… לאור כל האמור משנותר בי ספק באשר להיות התאונה נמנעת ומשקבעתי כי נהיגתו של הנאשם בנסיבות התיק דנן הייתה סבירה, הריני מזכה את הנאשם מעבירה של גרימת מוות ברשלנות".

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × three =

clear formSubmit